Roztrzygnięcie konkursy

Witamy serdecznie! Dziękujemy Wszystkim za wzięcie udziału w naszym konkursie który zorganizowali?my wspólnie z Malachit Medical Spa.

Dostali?my ponad 400 przepięknych zdjęć z Karkonoszy! Zdjęcia finałowe zamie?cili?my na Facebook-u, które będ? zdobiły nasz kalendarz na 2014 rok, w?ród nich jest jedno zwycięskie!!!

Laureat w nagrodę spędzi weekend w Malachit Medical Spa w Karpaczu a pozostali finałowi Uczestnicy otrzymaj? od nas kalendarz!

Zdjęcia z Karkonoszy

UWAGA KONURS! 

Byłeś w Karkonoszach? Prześlij do nas swoje zdjęcie (max 5 sztuk) przedstawiające najładniejsze zakątki Karkonoszy, zabytki, widoki, nartostrady, wyciągi z każdej pory roku! Ze wszystkich nadesłanych zdjęć wybierzemy jedno najlepsze a 11 wyróżnimy!

Do wygrania wyjątkowy weekend dla 2 osób w Malachit Medical Spa w Karpaczu oraz 12 kalendarzy na rok 2014 z najlepszymi zdjęciami! Konkurs trwa do 10.11.2013! 

Zdjęcia należy wysyłać na adres: konkurs@tenet.info.pl

SponsorzyRegulamin konkursu

Regulamin Konkursu Fotograficznego "Karkonoskie Piękno" 

Przedmiotem fotografii powinny być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca Karkonoszy

1. Organizatorem konkursu jest firma . – Tenet S.J. właściciel witryny www.karpacz.popracy.pl,
58-500 Jelenia Góra
ul. Wincentego Pola 8c/1

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących.

3. Każdy z autorów może nadesłać do 5 fotografii.

4. Technika wykonania prac jest dowolna.

5. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet.

6. Prace w formacie JPG o wymiarach min 1200x1600 pikseli i max w plikach nie przekraczających 1MB należy nadsyłać na adres konkurs@tenet.info.pl w formie załączników do listu elektronicznego.

7. Fotografie, na których będą się znajdować jekiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane.

8. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych

9. Przesłane pliki nie będą zwracane. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na publikację zdjęć w Serwisach Turystycznych Tenet oraz na stronach z nimi powiązanych.

10. Zdjęcia należy nadsyłać od 16.10. do 10.11. 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12.11.2013 r.

11. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

12. Laureat zostanie powiadomiony o werdykcie jury.

13. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.karpacz.popracy.pl i na innych witrynach będących własnością firmy Tenet S.J. oraz na stronach z nimi powiązanych

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Tenet S.J. Bednarek, Jarzemski, Parowicz

15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną – pobyt weekendowy dla 2 osób w Malachit Medical Spa w Karpaczu, oraz 12 nagród wyróżniających – kalendarzy z wyróżnionymi zdjęciami.
Nagroda nie podlega zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Nagroda zostanie odebrana w Malachit Medical Spa w Karpaczu, ul. Staszica 12 po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru nagrody z Malachit Medical Spa

16. Nagroda musi zostać odebrana do 22.12.2013

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia,przerwania lub odwołania konkursu.

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

Licznik:33895