Roztrzygnięcie konkursy

Konkurs roztrzygnięty. Dziękujemy wszystkim uczestnikom

Konkurs

Spróbuj swoich sił w konkursie i wygraj wspaniałą nagrodę! Byliście w ciekawym miejscu, na wycieczce, urlopie? Odwiedziliście zabytki lub atrakcje które zrobiły na Was pozytywne wrażenie lub wyjątkowo zapadły w pamięć? Napiszcie tekst który w interesujący sposób opisze miejsce w którym ciekawie spędziliście wolny czas oraz zachęci innych do przyjazdu w to miejsce! Opiszcie fajne miejsce, stwórz pomysł na wycieczkę, zrelacjonuj swój pobyt tak aby każdy chciał odwiedzić to miejsce. Swój tekst oraz dołączone do niego zdjęcia wyślij na adres konkurs@tenet.info.plW nagrodę zwycięzca wraz z osobą towarzyszącą spędzą 3 relaksujące dni w Hotelu Miłomłyn Zdrój Medical Spa & Vitality w Miłomłynie.

Regulamin konkursu

Przedmiotem konkursu jest fotografia oraz tekst opisujący ciekawe miejsca, atrakcje, zabytki , pomysły na wycieczkę, miejscowości itp.

1. Organizatorem konkursu jest firma . – Tenet Sp.J. właściciel witryny www.szukamnoclegu.pl,
58-500 Jelenia Góra
ul. Wincentego Pola 8c/1

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich

3. Każdy z autorów może nadesłać 3 teksty oraz min.2 fotografie do każdego tekstu, nawiązujące do jego treści

5. Tekst powinien mieć min. 2500 max. 3600 znaków i być napisany w sposób zgodny z zasadami języka polskiego. Prace w formacie DOC, ODT, RTF, Html należy nadsyłać w formie załącznika do listu elektronicznego

4. Zdjęcie musi być zgodne z tekstem, prace w formacie JPG o wymiarach min 1200 x 1600 pikseli należy nadsyłać w formie załączników do listu elektronicznego

5. Prace należy nadsyłać jedynie poczta elektroniczną przez Internet. Na adres konkurs@tenet.info.pl

7. W treści maila /listu elektronicznego należy podać: tytuł pracy, imię i nazwisko, adres autora, telefon kontaktowy, komentarz do zdjęcia, nazwę fotografowanego obiektu, miejsce dokonania zdjęcia, oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć i tekstu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych

8. Przesłane pliki nie będą zwracane. Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na publikację teksu i zdjęć w Serwisach Turystycznych Tenet oraz na stronach z nimi powiązanych.

9. Tekst i zdjęcia należy nadsyłać od 02.12. do 31.12. 2013 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 07.01.2014 r.

10. Oceny tekstów i zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

11. Laureat zostanie powiadomiony o werdykcie jury pocztą elektroniczą na adres z jakiego nadesłane zostały prace

12. Nagrodzone prace będą opublikowane w witrynach będących własnością firmy Tenet Sp.J. oraz na stronach z nimi powiązanych

14. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań firmy Tenet S.J. Bednarek, Jarzemski, Parowicz

15. Organizatorzy przewidują 1 nagrodę główną – Voucher na 3 dniowy relaks dla 2 osób w Hotelu Miłomłyn Zdrój Medical Spa & Vitality w Miłomłynie
Nagroda nie podlega zamianie na inne ani zamianie na ekwiwalent pieniężny.

16. Voucher zostanie przesłany pocztą na adres podany w teści zgłoszenia do konkuru

16. Nagroda musi zostać odebrana do 31.03.2014

17. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia,przerwania lub odwołania konkursu.

19. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora/ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm./.

Licznik:26575